Arbeidsmarkt vraagt om integrale aanpak

Op 6 december hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, de overheid en de zorg hun handtekening gezet om samen de arbeidsmarkt in de Eemsregio te versterken. SBE-voorzitter Frans Musters over de samenwerking: “In de Eemsregio-regio zijn alle voorwaarden aanwezig om vorm en uitvoering te geven aan de energietransitie in Nederland, nergens zijn de omstandigheden zo ideaal. Maar dan zullen we eensgezind vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten optrekken om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.”

De groeiende tekorten aan goed opgeleid personeel vormen een steeds groter probleem in de Eemsregio. De aandacht voor de arbeidsmarkt is niet nieuw en beperkt zich doorgaans tot bedrijven en scholen. De ondertekenaars van de intentieverklaring willen een veel bredere aanpak waarin gewerkt wordt aan alle facetten van een veerkrachtige arbeidsmarkt. Dat gaat niet alleen over scholing maar ook over bijvoorbeeld bereikbaarheid en wonen. De ontwikkeling van de nieuwe Campus in Appingedam kan daarbij een vliegwiel zijn voor de samenwerkende partijen.

Noorderpoort en SBE nemen het voortouw met een onderzoek en een startbijeenkomst om tot concrete acties te komen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: