Groningen Seaports en SBE gaan voor energieneutrale N33 Midden

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsregio vinden dat de vertraging en de financiële tegenvallers van de zuidelijke ringweg in Groningen niet ten koste mogen gaan van de verdubbeling van de N33 Midden. “Om de bereikbaarheid van de regio Eemsregio te vergroten, moet de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam worden verdubbeld. Niet alleen vanwege de bereikbaarheid, maar ook vanwege verkeersveiligheid is een verdubbeling van de N33 absoluut noodzakelijk”, vertelt Groningen Seaports-CEO Cas König.

“Het is heel belangrijk voor deze regio dat de verdubbeling en verduurzaming van de N33 Midden doorgaat. Het gaat om zoveel meer dan alleen een stuk asfalt: het raakt circulariteit, energie, biodiversiteit en sociale relevantie. Sterke sectoren zoals agri & food, chemie, energie en logistiek zijn hier rijk vertegenwoordigd. De regio, de provincie en het bedrijfsleven hebben zich samen sterk gemaakt voor verdubbeling van de N33. Hun inzet heeft geleid tot de bestuurlijke overeenkomst tussen het Rijk en de provincie. Kortom: die verdubbeling moet er op korte termijn komen, zowel voor de bestaande als nieuwe bedrijven”, zegt directeur Frans Alting van SBE, die ruim honderd bedrijven in die regio vertegenwoordigt.

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsregio (SBE) gaan ervan uit dat aan de ambitie van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat om de N33 Midden als volledig energieneutrale rijksweg aan te leggen niet getornd wordt. Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen.

Lees hier het volledige persbericht

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: