EEW Lighthouse Project voor meer circulariteit en minder CO2

EEW Energy from Waste in Delfzijl is volop in ontwikkeling. Het afvalenergiebedrijf bouwt een installatie voor de behandeling van zuiveringsslib en heeft plannen voor de opslag en gebruik van afgevangen CO2. Met dit zogenoemde Lighthouse project loopt het bedrijf voorop in de transformatie naar een circulaire economie.

Afvalverwerking voor productie elektriciteit en stoom
De huidige afvalverwerkingsinstallatie van EEW was al baanbrekend. De reinigingsinstallatie voor het rookgas was in 2007 innovatief en zorgt er nog steeds voor dat de emissies laag en het energierendement hoog is. De per jaar opgewekte 191.000 MWh aan elektriciteit en 796.000 MWh aan stoom, kunnen door de bedrijven op Chemie Park Delfzijl goed worden gebruikt. In totaal verwerkt de installatie 580.000 ton per jaar aan huishoudelijk afval en brandstoffen.

Lighthouse
EEW wil nu een extra bijdrage leveren aan de circulaire economie. Het is daarom vorig jaar gestart met het Lighthouse Project. Daarbij wordt verder in de keten gekeken, maar ook naar andere aanverwante ketens en nieuwe partners. Onder het Lighthouse Project vallen drie onderdelen: de verwerking van rioolslib; de opvang, opslag en hergebruik van CO2 en het voorsorteren van afval op plastics.

Verwerken rioolslib
Het onderdeel wat al in aanbouw is, is de verwerkingsinstallatie voor rioolslib. Vanaf 2024 moet deze installatie in bedrijf zijn en kan dan 185.000 ton slib per jaar verwerken. Dit slib wordt thermisch behandeld waardoor het minder verontreinigingen bevat en het fosfor in het slib wordt hergebruikt.

Rioolslib is rijk aan fosfor. Tot 1995 werd het dan ook gebruikt als meststof in de landbouw. Dat mag inmiddels niet meer, maar door het fosfor te scheiden van het slib, kan deze stof straks wel weer ingezet worden als meststof.

Gas is voor de thermische behandeling in de nieuwe installatie niet meer nodig. Het slib wordt gasloos gedroogd. De stoom die daarbij vrijkomt kan vervolgens weer door andere bedrijven worden ingezet. Een prachtig voorbeeld van circulariteit.

Waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Overijsselse Delta hebben het project opgezet. Zij kozen uiteindelijk voor de installatieplannen Slibverwerking Noord Oost Nederland (SNON), waarin EEW samenwerkt met en partnerbedrijf GMB om het te implementeren.

CCS en CCU
Een ander groot onderdeel van het Lighthouse Project is de opvang, opslag en hergebruik van CO2. Volgens de plannen moet dit onderdeel vanaf 2026 in bedrijf zijn en dan 270.000 ton CO2 per jaar kunnen afvangen met een doorgroei naar 400.000 ton in 2040.

EEW wil daarbij de afgevangen CO2 niet alleen opslaan (CCS = Carbon Capture and Storage), maar ook gaan hergebruiken (CCU = Carbon Capture and Utilisation). Een deel van de CO2 zal worden verwerkt tot natriumcarbonaat, wat gebruikt kan worden om rookgassen te reinigen. Een ander deel wordt omgezet tot synthetische methanol (e-methanol), wat in schepen als brandstof kan worden gebruikt. Daarmee zal deze installatie de eerste zijn van deze schaal in Europa. Hiervoor werkt EEW samen met ENGIE en OCI. EEW levert de CO2, ENGIE de waterstof en OCI verwekt beide tot de e-methanol.

Plastics recyclen
EEW wil in de toekomst de plastics uit de binnenkomende afvalstromen sorteren. In plaats van de plastic thermisch te verwerken wil EEW deze dan recycleren door ze mechanisch en chemisch te verwerken.

Samenkomen
Het combineren van al deze activiteiten op één locatie zorgt volgens het bedrijf voor besparingen in brandstofgebruik, tijd en inzet. Door te diversificeren, de verbinding te zoeken: binnen ketens, met andere ketens en met nieuwe partners, en waar nodig werkzaamheden te complementeren, werkt EEW zo mee aan de transformatie naar een meer circulaire economie en levert het een bijdrage aan praktische oplossingen voor de vermindering van CO2.

EEW Zeolyst

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: