“De aantrekkingskracht van de regio vergroten, dat doe je samen”

Een robuuste arbeidsmarkt en een sterke regio. Een brede coalitie van onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid heeft de handen ineengeslagen om dat in Noord-Groningen te realiseren. Oud-bestuurder VO Eemsregio John Wierenga gaat de kar trekken.

Aantrekkelijke regio
Wie er woont, is er dol op. Wie er niet woont, heeft een ander beeld van Noord-Groningen. Voor het aantrekken van arbeidskrachten naar deze regio is daarom meer nodig dan alleen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een goed salaris. Een aantal partijen besloot in 2021 om hiervoor samen een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Een aanpak die kijkt naar alle aspecten die van invloed zijn op het besluit om je hier te gaan vestigen.

John Wierenga trekt sinds september van dit jaar de kar van deze agenda, ook wel ‘integrale agenda’ genoemd. Wierenga: “De regio zelf moet ook aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk om in te wonen, in te recreëren, naar school te gaan, om in te ondernemen, oftewel om in te leven. De komende tien jaar willen we een omkering teweeg brengen, dat mensen naar de regio toe komen om te wonen en te werken.”

Campus
Wierenga zelf is opgegroeid in Appingedam. Voor zijn studie verliet hij al vrij snel de regio. Daarna werd hij biochemisch onderzoeker, vervolgens docent en schoolleider in het onderwijs. Veertig jaar nadat hij als brugklasser de school was binnengestapt, kwam hij terug als bestuurder bij VO Eemsregio. In die rol heeft hij zich ingezet om een nieuwe aardbevingsbestendige school te bouwen waarin drie ‘oude’ scholen en het MBO van het Noorderpoort zijn onderbracht: de Campus Eemsregio.

Wierenga: “We hebben de wensen van alle partijen voor de Campus succesvol bij elkaar weten te brengen. Zo hebben we er samen voor gezorgd dat hier in de regio het aanbod van met name technisch onderwijs gevarieerd is gebleven, wat met teruglopende leerlingenaantallen een uitdaging is.”

De coalitie
De partijen die hiervoor in 2021 om tafel zijn gaan zitten, komen uit hele verschillende hoeken. Zowel gemeenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen als bedrijfsleven werken samen. Vanuit het bedrijfsleven zitten Wagenborg, Amasus, Nobian, Groningen Seaports en Chemie Park Delfzijl aan tafel, met SBE als trekker. Vanuit het onderwijs doen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, VO Eemsregio en Noorderpoort mee.

Wierenga: “Uit de bouw van de Campus blijkt dat je samen veel meer bereikt dan iedereen apart. Iedereen moet in de gezamenlijke plannen vervolgens zijn eigen belang vertegenwoordigd zien. En iedereen moet de urgentie ervan inzien. Dan gaat het werken.”

Universiteit van het Noorden en Campus – van de stad naar de regio
Een van de zaken die Wierenga wil realiseren, is de vestiging van de ‘Universiteit van het Noorden’ in de regio. Dit is een kennis- en innovatienetwerk van vijf kennisinstellingen, waaronder de RUG en de Hanzehogeschool. De Universiteit van het Noorden gaat op verschillende locaties in het Noorden maatschappelijke thema’s integraal oppakken. In zo’n regionaal centrum brengt het netwerk onderzoek, onderwijs en innovatie vanuit het bedrijfsleven bij elkaar. Daarmee worden de benodigde transities aangejaagd en de regio versterkt.

“Onze regio is het stopcontact van Nederland en de plek waar groene chemie voor het eerst op commerciële schaal wordt uitgevoerd. Het is logisch dat de Campus een Universiteit van het Noorden wordt, want hier spelen de grote vraagstukken zich af”, aldus Wierenga. Door de kennisinstellingen naar de regio te halen, krijgt onderwijs en onderzoek meer verbinding met de praktijk. Bovendien kunnen het bedrijfsleven en de regio profiteren van de kennis in de stad. De Campus moet een plek worden waar scholing en innovatie samenkomen en een knooppunt voor samenwerking. Waar ruimte is voor onderwijs, onderzoek en innovatie, maar ook voor recreatie en ontmoeting van omwonenden. Zo wordt de Campus het vliegwiel dat de bredere regio bindt”, aldus Wierenga.

Een ander vliegwiel is brainwierde Weiwerd, waar cultureel erfgoed zoals de wierde en boerderij Blauw wordt behouden en tegelijkertijd een kennisdorp voor innovatieve bedrijven uit de industrie wordt opgezet. Wierenga: “Boerderij Blauw wordt een broedplaats voor creativiteit, op loopafstand van de grote bedrijven in het gebied. Een frisse plek waar kennis en lokale kunde elkaar kan ontmoeten en waar nieuwe samenwerking kan ontstaan.”

Bedenken én doen
“Er gebeurt hier heel veel en er liggen enorme kansen. Om die kansen te pakken, moeten we plannen maken, innovatief zijn, bedenken én doen! Als de impact van een plan breder is dan alleen het belang van één organisatie, dan is er ook ruimte voor. Dan zijn er juist nu genoeg middelen voor te vinden. Die middelen aantrekken, is mijn taak. Want daar ligt mijn kracht: ophalen, faciliteren en verbinden met bestuurlijke kracht”, vertelt Wierenga.

Hij sluit af: “Het voorbeeld van de Campus gaan we nu regio-breed uitwerken. We bundelen de krachten en verbinden initiatieven op een logisch wijze met elkaar om zo de arbeidsmarkt in de regio verder te versterken.”

John Wierenga

John Wierenga

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: