CO2-reductie oplossing voor het stikstofprobleem?

Ondanks een nieuwe stikstofwet zitten veel ontwikkelingen nog steeds op slot. Aandacht voor dit onderwerp richt zich meestal op politiek en beleid. Tijdens het SBE webinar “Technische oplossingen voor het stikstofprobleem” bleek dat met een integrale kijk op alle reductieopgaven het mes aan meerdere kanten kan snijden.

Bedrijven hebben naast NOx ook te maken met de reductieopgaven volgend uit de afspraken in het Klimaatakkoord. Een aantal maatregelen om CO2-emissies te verminderen leiden ook tot lagere NOx-emissies. De sterk gestegen CO2-heffing en de stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat projecten eerder gerealiseerd kunnen worden. “Businesscases moeten steeds opnieuw doorgerekend worden met de veranderende prijzen en de toekomstverwachtingen. Met de stijgende prijzen kunnen investeringen die gisteren niet uit konden vandaag en in de nabije toekomst erg interessant zijn”, aldus Peter Vast (Consultant bij Water & Energy Solutions). In zijn presentatie wees hij ook op het knelpunt van infrastructuur voor elektriciteit. “Aanleggen van infrastructuur duurt jaren. Bedrijven die op tijd investeren staan in ieder geval vooraan in de rij.”

De combinatie van NOx- en CO2-reductieopgaven is niet in alle processen mogelijk. Dat met de inzet van technologie, ondanks de stikstofcrisis, ook daar uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden bleek de presentatie van Tiemon Dijkstra (Hoofd Technische Dienst bij EEW). Door rookgassen intensiever te reinigen heeft EEW onder haar vergunning voor twee lijnen een derde lijn kunnen openen. Het bedrijf heeft daarnaast nog een aantal investeringen op de plank liggen om haar rol in de verduurzaming van de productieketens op Oosterhorn  te verstevigen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: