Aanvragen voor JTF subsidie vanaf januari 2023 mogelijk

Naar verwachting wordt het regionale subsidieprogramma, genaamd ‘Just Transition Fund’ (JTF), begin 2023 officieel opengesteld. De Europese Unie stelt het fonds ter grootte van 330 miljoen euro beschikbaar voor de transitie naar een klimaatneutrale economie in het Noorden.

Eerste twee subsidieregelingen van start

Het Nederlandse JTF-programma, waaronder dit regionale subsidieprogramma valt, is deze maand goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat betekent dat naar verwachting in januari 2023 al aanvragen kunnen worden ingediend voor de eerste twee subsidieregelingen. Het gaat dan om een investerings- en opleidingsregeling gericht op de proces- en de maakindustrie en een regeling voor kennis en valorisatie. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het JTF uit. Het JTF loopt tot en met 2027.

Just Transition Fund

De 330 miljoen uit het JTF is ter compensatie van het mogelijk verlies van werkgelegenheid door het stoppen van de gaswinning in onze provincie. Ook moet het de industrie helpen om de omslag van aardgas naar duurzame energie te maken. Met het fonds kunnen industriële bedrijven die nu nog veel aardgas gebruiken hun plannen voor de overstap naar duurzame energiebronnen mogelijk maken.

Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal en ondersteunt regio’s die zwaar getroffen worden door de energietransitie. Het Noorden is de grootste van de regio’s in Nederland die aanspraak doet op het fonds. De andere vijf regio’s (IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg) krijgen elk 58,5 miljoen euro.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: