Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie verlengd

26 maart 2024 – De subsidieregeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is met een jaar verlengd. Dit betekent dat Groningse industriële bedrijven nu tot en met april 2025 subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Met de regeling worden grootschalige industriële investeringsprojecten in Groningen langer ondersteund.

Sinds het openstellen van de subsidie in 2021 zijn 13 aanvragen ingediend, Tot nu toe is circa 8 miljoen euro aan subsidie toegekend op een totaal investeringsvolume van ruim 67 miljoen euro (subsidiepercentage van 12%). Onder ander subsidie voor een circulaire betonfabriek en voor een bioraffinaderij. Vanaf 2021 zorgde dit voor 95 banen voor een CO2-reductie van 200 kton. Dat is de CO2-emissie van het gas- en elektriciteitsverbruik van meer dan 40 duizend huishoudens.

Henk Emmens (gedeputeerde economie) : “Verduurzamen van de industrie is nodig en stimuleren van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing blijft belangrijk. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze subsidie nu langer de kans hieraan te werken. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en creëren werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie”.

Regeling

Deze regeling (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kan vanaf 15 april 2024.

Aanvragen en contact

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website: www.snn.nl/SITI. Vragen? Neem contact op met de provincie via tel. 050 – 316 49 11 of e-mail SITI@provinciegroningen.nl.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: