Wordt waterlozing de nieuwe stikstofcrisis?

De waterkwaliteit van oppervlaktewater is ver beneden peil. Dit blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur. Striktere handhaving van waterlozing lijkt daarom op komst.

Terwijl het stikstofprobleem in Nederland nog niet is opgelost, lijkt er zich een nieuw hoofdpijndossier aan te dienen. De kwaliteit van water in de Waddenzee, rivieren en sloten is onvoldoende.

Voor de Waddenzee heeft actieorganisatie Mobilistation for the Environment (MOB) Rijkswaterstaat en de vier noordelijke waterschappen aangeschreven om bestaande vergunningen te handhaven en waterlozingen opnieuw te beoordelen.

Welke gevolgen gaat dit hebben voor de houdbaarheid van huidige vergunningen? Mogen bedrijven blijven lozen onder huidige voorwaarden? Op 4 oktober organiseerde SBE in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Hunze en Aa’s een seminar voor de Werkgroep Milieu om deze nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Hoewel vooruitzien nu vooral nog glazen bol kijken is, drukken beide organisaties op het hart om je niet te laten overrompelen door nieuwe ontwikkelingen. Ga kijken voorbij compliance. Het is onduidelijk of vergunde ruimte gaat afnemen. Wel is duidelijk dat hier aandacht voor is. Wacht niet totdat de wet veranderd en streef naar de meest duurzame oplossing. Dit kan problemen voorkomen.

Zorg ervoor dat lozingen geen sluitstuk zijn binnen vergunningsaanvragen maar begin hier op tijd mee en neem bij complexe vraagstukken contact op met de vergunningsverlener om de essentie voor een goede aanvraag in kaart te brengen.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: