WG Milieu – Tafelgesprek CSRD-Rapportage

Vanaf 2025 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht voor grote bedrijven. Dit betekent dat bedrijven conform rapportagestandaarden in hun jaarverslag moeten rapporteren over Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Governance. Het gaat hierbij niet alleen om de eigen bedrijfsvoering, maar ook om upstream en downstream activiteiten in de keten.

Dit betekent dat een aantal leden van de SBE op relatief korte termijn moeten rapporteren. Een deel van de CSRD gaat in op de keten en een deel is specifiek voor het gebied. Dat betekent dat er in de rapportages van de bedrijven in onze regio ‘dubbelingen’ zullen voorkomen.

Samen met Groningen Seaports organiseert SBE daarom een tafelgesprek om ervaringen uit te wisselen en de mogelijkheden voor een gezamenlijk narratief te bespreken. Is uw organisatie aangesloten bij SBE en krijgt u te maken met de CSRD? Stuur een mail naar info@sb-eemsregio.nl en meld u aan.

Over CSRD

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Onder de CSRD gaan alle grote bedrijven vallen die aan twee van de volgende criteria voldoen:

De omzet is hoger dan €50 miljoen per jaar
Een balanstotaal van meer dan €25 miljoen
Meer dan 250 medewerkers (gemiddeld over een jaar)

Naar schatting zullen uiteindelijk meer dan duizend bedrijven in Nederland aan de CSRD moeten voldoen. Dat geldt ook voor dochters van niet-EU ondernemingen. Voor niet- EU ondernemingen die een (geconsolideerde) omzet van meer dan €150 miljoen in de EU halen zal een speciaal toelichtingen regime ontwikkeld worden.

 

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: