Nobian wil in 2030 CO₂ neutraal zijn

Het zout- en chemiebedrijf Nobian heeft met het demissionair kabinet een letter of intent getekend om extra en sneller CO₂ te besparen. Het is de eerste keer dat in Nederland in het kader van maatwerkafspraken een dergelijke overeenkomst opgesteld is.

Het demissionair kabinet en Nobian ondertekenden eind vorig jaar al een Expression of Principles met daarin de plannen voor verduurzaming van het bedrijf. In deze letter of intent is de concrete uitwerking van deze verduurzamingsplannen nu vastgelegd. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters hun CO₂-uitstoot extra en sneller verminderen, bovenop het Klimaatakkoord, zo meldt Nobian.

Nobian wil met deze plannen haar klimaatdoelstellingen met 10 jaar versnellen. Het bedrijf zal daardoor al in 2030 vrijwel geen CO₂ meer uitstoten. Dat is een reductie van ruim 0,5 Mton CO₂ per jaar, waarvan het overgrote deel additioneel is ten opzichte van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarnaast reduceert het bedrijf de stikstofemissie nagenoeg geheel en zal het bedrijf het gasverbruik verminderen. Ook is een project gericht op de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, dat van cruciaal belang is voor de energietransitie, onderdeel van de Inspanningsovereenkomst.

Robert Jan Poppen, site director van Nobian en Chemie Park Delfzijl: “Als Nobian Delfzijl reduceren we de uitstoot van CO₂ met 295.000 ton en van stikstof met 205 ton. Ons aardgasverbruik neemt af met 165 miljoen m3. Dat is ongeveer het verbruik van zo’n 110.000 huishoudens, uitgaand van een gemiddeld verbruik van 1500 m3 aardgas per huishouden.” Naast het terugdringen van het aardgasgebruik en de uitstoot van CO₂ en stikstof is er nog een bijkomend effect van efficiënter watergebruik. Poppen: “Met elektrificatie van onze zoutproductie komt er meer industriewater beschikbaar, waarmee we het gebruik van drinkwater in processen aanzienlijk kunnen reduceren.”

Michael Koenig, CEO Nobian: “Nobian is een onmisbare schakel aan het begin van veel belangrijke industriële productieketens van essentiële basis- en halfproducten in Nederland. Met deze afspraken willen wij onze ambitie richting duurzame zoutwinning en de daarop gebaseerde industriële en chemische productie met tien jaar versnellen. Dit past bij onze duurzaamheidsagenda en ons streven om CO₂-neutraal te worden. Daarnaast vragen onze klanten meer en meer naar duurzamere grondstoffen, om zelf ook duurzamer te kunnen produceren.”

Om deze plannen uit te voeren heeft Nobian bovenop haar eigen investeringen financiële steun van de overheid nodig. Dit gaat volgens het bedrijf naar schatting om een bedrag tussen de 190 en 290 miljoen euro. De exacte investeringsbedragen worden bepaald bij de bindende maatwerkafspraken, die naar verwachting begin volgend jaar worden gemaakt, en zijn onder andere afhankelijk van materiaal- en energieprijzen. Ook wordt samen met de provincies en omgevingsdiensten gekeken hoe de vergunningstrajecten zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Tot slot wordt samen met netbeheerders geïnventariseerd wat er nodig is ten aanzien van de benodigde energie-infrastructuur.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: