(EXTERN) Consultatiebijeenkomst voor onderzoek bedrijventerreinen

Gemeente Eemsregio organiseert op 18 april een consultatiesessie voor de nieuwe bedrijventerreinenvisie. 

In 2015 is een bedrijventerreinenvisie voor de gemeente Eemsdelta opgesteld voor de DEAL-gemeenten. Het doel van deze visie was het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen en de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen inzichtelijk te maken. Inmiddels is deze visie 9 jaar oud en heeft er een gemeentelijk herindeling plaatsgevonden. Daarom werkt de gemeente nu aan een actualisatie van de huidige visie.

Als input voor de geactualiseerde visie wordt door Buro Kompaan en Bureau Louter in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van onze bedrijventerreinen. Op dit moment maken zij berekeningen, verzamelen zij informatie door alle terreinen te bezoeken en interviews te houde met verschillende partijen zoals Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsregio, de Provincie en een aantal ondernemers (geselecteerd via de begeleidingscommissie).

Graag bespreken we de voorlopige bevindingen van de onderzoekers in bredere kring van ondernemers. Als gemeente organiseren we hiervoor een tweetal consultatie-sessies op 18 april 2024 in de raadzaal van het gemeentehuis te Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10.

Via deze sessies zal het onderzoek worden gecomplementeerd en opgeleverd. Daarna zal de geactualiseerde gemeentelijke bedrijventerreinenvisie op basis van het afgeronde onderzoek en de input van deze sessies worden uitgewerkt. Als gemeente vinden we uw brede input belangrijk. Als u wenst bij te dragen aan het bedrijventerreinenonderzoek, bieden wij u twee mogelijkheden:

1. U kunt zich aanmelden voor deelname aan één of beide reflectieconsultaties op 18 april a.s. Tijdens deze sessies presenteren de onderzoekers hun voorlopige bevindingen en gaan daarover met u in gesprek.
– 14:00-15:30 uur: presentatie en discussie MKB bedrijventerreinen;
– 16:00-17:30 uur: presentatie en discussie zeehavens en de industrieterreinen.

2. Bent u op 18 april verhinderd, en/of wilt u nu reeds belangrijke informatie over uw bedrijventerrein delen? Mail deze informatie dan uiterlijk zondag 31 maart naar ondernemersloket@eemsdelta.nl of bel met Robbert Bosscher (beleidsadviseur economie en werkgelegenheid) op telefoonnummer 06-48134951. Uw informatie zal dan worden doorgespeeld naar de onderzoekers.

U kunt zich aanmelden via ondernemersloket@eemsdelta.nl. Geef aan voor welke sessie u een uitnodiging wenst te ontvangen. Uiteraard is het mogelijk beide onderwerpen bij te wonen, (wel geldt er per sessie een maximumaantal deelnemers).

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: