SBE Werkgroep Gasbevingen Bedrijven

In de SBE Werkgroep Gasbevingen Bedrijven zitten BRZO, PBZO en  RIE-4 bedrijven zoals genoemd in de prioriteiten-tabel van Deltares.  Daarnaast worden, daar waar nodig, stakeholders uitgenodigd van overheids- en kennisinstellingen. Het doel van het overleg is het informeren van de bedrijven over ontwikkelingen rond de onderzoeksmethodiek, het leveren van input op deze methodieken en het uitwisselen van ervaringen.  Voor dit overleg worden ook bedrijven uitgenodigd die geen lidmaatschap van SBE hebben maar wel in het bevingsgebied produceren.

Een formele uitnodiging is al verstuurd. Hebt u deze gemist of staat u nog niet op de mailinglijst? Stuur een mail naar info@sb-eemsregio.nl

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: