Verbinding voor Vergroening: het belang van ondergrondse infrastructuur

EemsregioGreen Kennisevent – 24 maart 2020

De aanwezigheid van ondergrondse infrastructuur is een belangrijke voorwaarde om de grondstoffen- en energietransitie in de Eemsregio werkelijkheid te maken. Deze infrastructuur is nodig voor het uitrollen van gezamenlijke verduurzamingsprojecten waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan meedoen. Hierbij valt te denken aan de uitwisseling van zuurstof, stikstof, (industrie)water, waterstof en CO2 om tal van ontwikkelingen in verschillende sectoren mogelijk te maken. Ook faciliteert deze infrastructuur voor de groei van de bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe partijen die zich in de regio willen vestigen.

Het EemsregioGreen Kennisevent op 24 maart staat daarom in het teken van het belang van ondergrondse infrastructuur voor onze regio: ‘Verbinding voor Vergroening’. Bestuurders, bedrijfsvertegenwoordigers, onderzoekers en beleidsmakers bespreken samen op welke manier ondergrondse verbindingen kunnen bijdragen aan de realisatie van de oplossingen in het Eindrapport Industrietafel Noord-Nederland. We zullen het hebben over de kansen voor nieuwe verbindingen, de planologische uitdagingen, welke rollen partijen samen kunnen oppakken en hoe we dit als regio vorm kunnen geven.

Stichting EemsregioGreen zet zich samen met industrie, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties in voor een verduurzaming van de bedrijvigheid in de Eemsregio. EemsregioGreen is een platform voor het ontwikkelen van nieuwe groene projecten of het helpen versnellen van lopende projecten.

Updates ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn!

 

Deel deze pagina: